Prahova Pediatric News
Issue 2 Vol 1 November 1998
[Previous Page] [Next Page] [Up] [Home Page] [Mail] [Search] [Contents]
Omeprazole-based Dual and Triple Regimens for Helicobacter Pylori Eradication in Children

Omeprazole-based Dual and Triple Regimens for Helicobacter Pylori Eradication in Children

Seichi Kato, Junji Takeiama, Kyoko Ebinja, Hiroshi Naganuma

- R E C E N Z I E -

Recenzor

Dr Ioan Anghelescu

Medic primar pediatru

Doctorand

Un regim de tratament al infecţiei gastrice cu helicobacter pilori (cu rezultatele cunoscute: gastrita nodulară hiperacidă şi ulcerul gastro-duodenal) constă în combinarea inhibitorilor pompei de protoni (I.P.P.: omeprazol, lansoprazol) cu unul sau două antibiotice active pe germenul incriminat.

Amoxicilina în vitro are un efect inhibitor minim asupra helicobacter pilori, rata eradicării în monoterapie neridicându-se mai mult de 20%. Aceasta deoarece amoxicilina are nevoie de un ph neutru pentru o acţiune optimă. De aceea, asocierea cu omeprazol pare importantă. Totuşi, rata eradicării în dubla terapie omeprazol+amoxicilină nu se ridică mai mult de 60% ( cele mai bune rezultate).

Claritromicina este la fel de eficientă ca amoxicilina deşi s-au citat deja tulpini rezistente la claritromicină în 5-10% din cazuri. De aceea Katelaris şi colab.postulează că amoxicilina este de primă alegere pentru asocierea cu omeprazolul în tratamentul infecţiei cu HP.

Mai multe studii au fost fãcute la adult. La copil, asocierea de 20mg omeprazol zilnic cu 250 sau 500mg amoxicilină de două ori pe zi a dat eradicare doar la doi din opt pacienţi. Raportări preliminarii arată că o doză de 0,6mg/kg/zi în cazurile rezistente la terapia cu antagonist de receptor H2 este eficientă.

Doza zilnică recomandată de omeprazol la copil este de 0.6-1.5mg/kg/zi. Uneori aceste doze se pot dovedi insuficiente pentru reducerea acidităţii intragastrice. Nu s-au semnalat diferenţe semnificative în rata vindecării între posologii de 20 şi 40 mg de două ori pe zi de omeprazol. O doză mai mare de 1,2mg/kg/zi nu pare necesară la copil.

O rată a eradicării mai mare de 90% e necesară vindecării. De asemenea, celelalte deziderate sunt: doze mici de mai multe antibiotice care să aibă efecte adverse minime. De aceea se practică tripla terapie: I.P.P.+două antibiotice active. În literatura de specialitate s-au încercat mai multe scheme. În final au rămas două:omeprazol+ amoxicilină+ nitroimidazol (metronidazol) şi omeprazol + amoxi-cilină+ claritromicină. Cea de a doua exclude rezistenţa la metronidazol care se dezvoltă foarte repede.

Un tratament de o săptămână în tripla terapie omeprazol+ amoxicilină+ claritromicinã a dat rezultate de eradicare a Helicobacter pilori>90%.

Complianta la tratamentul medicamentos este un factor foarte iportant în succesul terapiei, de aceea rămân în studiu atât dozele cât şi durata schemelor de tratament.

Gastrita nodulară antrală este un fenomen asociat, de regulă, infecţiei cu Helicobacter pilori (H.P.). Endoscopic, mucoasa poate fi normală, dar microscopia biopsiei de mucoasă arată inflamaţia prezentă. Prezenţa nodularităţii antrale este un marker al infecţiei H.P.Ea este întotdeauna prezentă în infecţia H.P. şi dispare la o periodă variabilă de timp, după eradicarea H.P. De regulă, ea este asociată ulcerului duodenal.

Eficacitatea tratamentului bazat pe săruri de bismut este mai mult simptomatică şi pare asociată cu mecanisme de citoprotecţie mai repede decât bactericide.

Eradicarea H.P.este confirmată de titrul seric al IgG anti H.P., deşi mulţi pacienţi rămân seropozitivi. Seropzitivitatea după tratament poate dura până la 6 luni. O reducere cu 20% a serpozitivităţii, după 6 luni de la tratament, se consideră vindecare.

Autorii sugerează monitorizarea, pe mai mulţi ani, a seropozitivităţii H.P. în urmărirea bolnavilor trataţi cu tripla terapie şi confirmarea bioptică, la 4 săptămâni de la sfârşitul tratamentului, pentru definirea vindecării.

Toţi copiii cu ulcer peptic vor trebui trataţi şi pentru H.P., eradicarea infecţiei H.P. putând duce la vindecarea bolii ulceroase.

 

TITLU :

TITLU :

“Hernia hiatala

aspecte patogenetice, clinice , evolutive.

(Partea I)

AUTORI :

Prof.Dr. N. Miu*, L. Marti**

Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca,

*Clinica Pediatrie II

**Catedra Medicinaă de Ambulator

DEFINITIE

Prin hernie hiatala(H.H) se întelege patrunderea constanta sau intermitenta în torace a unei parti din stomac prin hiatul esofagian al diafragmei. (24)

CLASIFICARE

è Clasificarea clasică Å KERLUND (1926) pe criterii anatomice, deosebeşte 3 tipuri :

TIPUL I :BRAHIESOFAGUL

l Esofag anormal de scurt

l Stomacul este tras în sus, în torace

l Cardia este situată în torace.

TIPUL II : HERNIE PARAESOFAGIANĂ (PRIN RULARE, PRIN ROSTOGOLIRE)

l O parte sau întregul stomac traversează hiatusul esofagian spre torace, pe lângă esofag.

l Cardia rămâne în abdomen

TIPUL III : HERNIA PRIN ALUNECARE sau AXIALĂ

l Cardia, împreună cu o parte din stomac “alunecă” prin hiatusul esofagian în torace

l Esofagul este suficient de lung şi are un traiect sinuos în torace

è Clasificarea patogenetică actuală distinge 3 tipuri de hernie hiatală :

n HERNIE PRIN ALUNECARE :

s Este cea mai frecventă formă de hernie hiatală

s Ascensionarea cardiei în torace

s Include şi brahiesofagul

n HERNIE PARAESOFAGIANĂ sau PRIN ROSTOGOLIRE

n HERNIE MIXTĂ sau COMBINATĂ

s Cardia alunecă în torace

s Concomitent există şi o hernie paraesofagiană

În trecut, hernia hiatală prin alunecare a fost cunoscută sub termenul de “Esofag scurt (brahiesofag) congenital”. În prezent, la copil, pentru a desemna această situaţie, se preferă termenul de “Stomac parţial toracic”, motivaţia rezultând din dorinţa de a atrage atenţia că hernia hiatală la copil diferă de cea a adultului sub mai multe aspecte, inclusiv cele legate de etiologie. (24)

Hernia hiatală nu este o afecţiune rară, neobişnuită; de cele mai multe ori ea este asimptomatică şi nu pretinde tratament. (2) Împărţirea herniilor hiatale în H.H. prin alunecare (sliding) şi H.H. prin rostogolire (rolling)/paraesofagiană, are şi un rol terapeutic; înţelegerea modului în care acestea diferă prin cauzele şi prin simtomatologia lor, permite formularea unui plan terapeutic logic. H.H.prin alunecare evoluează cel mai adesea cu reflux gastro-esofagian (RGE) şi, de obicei, pretinde tratament medical, însă unele cazuri solicită intervenţie chirurgicală. H.H.prin rostogolire (paraesofagiană) poate constitui o gravă problemă şi poate genera complicaţii grave; de aceea, H.H.paraesofagiene simptomatice sau de mari dimensiuni necesită întotdeauna reparaţie chirurgicală.(2)

PATOGENEZĂ

Malpoziţia segmentului abdominal al esofagului la aceşti pacienţi are ca rezultat în mod obişnuit incompetenţa joncţiunii gastroesofagiene cu consecinţa sa directă refluxul gastro esofagian.

è În prima fază, apar :

l Edem

l Congestie

l Ulceraţii superficiale

elemente care caracterizează esofagita de reflux.

Studii recente endoscopice, de pH-metrie şi manometrie esofagiană au arătat rolul herniei hiatale în patogeneza bolii de reflux, demonstrând relaţia existentă între dimensiunile herniei hiatale şi disfuncţionalitatea sfincterului esofagian inferior, pe de o parte, şi reducerea clearance-ului acid esofagian, pe de altă parte. Astfel, la copiii cu boală de reflux şi hernie hiatală de mici dimensiuni, modificările de tonus ale sfincterului esofagian inferior şi anomaliile clearance-ului acid esofagian sunt similare celor întâlnite la copii cu boală de reflux dar fără hernie hiatală; în schimb, la copiii cu hernia hiatală de mari dimensiuni sfincterul esofagian inferior a apărut scurtat şi cu tonus diminuat, iar clearance-ul acid esofagian mult încetinit; în consecinţă, la această categorie de pacienţi şi gradul leziunilor esofagitice a fost mai mare. (20) Aceste date atestă rolul herniei hiatale în patogeneza bolii de reflux gastro-esofagian, dar sugerează că doar herniile de dimensiuni medii şi mari ar interveni cu adevărat în producerea refluxului gastro-esofagian. Şi alţi autori, de această dată prin studii radiologice şi de pH-metrie esofagiană per 24 ore, arată că hernia hiatală minimă sau de mici dimensiuni este un slab factor de predicţie în ceea ce priveşte prezenţa refluxului gastro-esofagian; în schimb, se confirmă încă o dată că herniile hiatale de dimensiuni mari în mod cert intervin în producerea refluxului gastro-esofagian. (16). Oricum, boala de reflux gastro-esofagian nu este întotdeauna asociată cu hernia hiatală şi hernia hiatală nu se însoţeşte întotdeauna de boală de reflux gastro-esofagian. Dacă pacientul prezintă simptome sugestive pentru boala de refloux gastro-esofagian, descoperirea unei hernii hiatale poate fi luată ca bază a diagnosticului. La pacienţii cu boală de reflux gastro-esofagian certă, descoperirea herniei hiatale constituie un element de gravitate, mai ales dacă hernia hiatală este de mari dimensiuni.

În general, la pacienţii cu reflux gastro-esofagian există o relaţie invers proporţională între amplitudinea peristalticii esofagiene, presiunea de repaus a sfincterului esofagian inferior şi gradul refluxului. Asocierea herniei hiatale la aceşti pacienţi reduce şi mai mult peristaltismul esofagian şi tonusul SEI; în plus, la pacienţii cu RGE şi HH, se constată o reducere a clearance-ului esofagian şi o întârziere a golirii esofagiene, ca rezultat al reducerii peristalticii esofagiene şi a prezenţei herniei hiatale în sine. Toate acestea duc la o creştere a gradului RGE şi, în consecinţă, la o agravare a leziunilor esofagitice la pacienţii care pe lângă refluxul esofagian prezintă şi hernie hiatală. (14)

Unele studii au arătat că asocierea herniei hiatale şi a esofagitei de reflux se însoţeşte de o întârziere a evacuării gastrice; combinarea herniei hiatale cu întârzierea evacuării gastrice poate constitui astfel o punte de legătură spre originile multifactoriale ale esofagitei de reflux, autorii recomandând o analiză raţională a utilizării agenţilor prokinetici ca regim terapeutic la pacienţii cu hernie hiatală complicată cu esofagită de reflux.

è Dacă procesul inflamator continuă, sunt cuprinse şi straturile profunde ale structurii peretelui esofagian, rezultând : stenoza organizată fibros la joncţiunea dintre epiteliul scuamos (pavimentos) esofagian şi cel cilindric al mucoasei gastrice (stenoza esofagiană).

è La foarte puţini copii, reparaţia eroziunii produse de refluxul gastroesofagian, se face anormal, epiteliul pavimentos normal fiind înlocuit cu un epiteliu cilindric de tip gastric / intestinal, metaplazie care caracterizează aşa-numitul Esofag Barrett. Într-un lot de 118 pacienţi cu vârsta peste 20 ani, cărora li s-a stabilit diagnosticul de H.H. în cursul copilăriei şi care au fost urmăriţi pentru o perioadă de 20 până la 40 de ani, s-a decelat endoscopic prezenţa esofagului Barrett la doar 2 pacienţi. (12)

Deşi, ocazional, prezenţa insulară a epiteliului cilindric la nivelul mucoasei esofagiene îmbracă aspectul unei anomalii de dezvoltare, majoritatea studiilor arată că acest fenomen reprezintă în fapt un răspuns metaplazic la refluxul gastro-esofagian. Stenoza reprezintă cea mai comună complicaţie a esofagului Barrett, producându-se, de obicei, la joncţiunea epiteliu pavimentos (esofagian) epiteliu cilindric (metaplazic), joncţiune situată la nivelul esofagului distal. (24)

Acest fapt diferenţiază stenoza esofagului Barrett de stenozele esofagiene comune datorate refluxului gastroesofagian, acestea din urmă fiind plasate la o distanţă mai mare faţă de joncţiunea esogastrică. (15, 24)

Un aspect particular, îngrijorător, al metaplaziei cu celule cilindrice la nivelul esofagului inferior îl reprezintă tendinţa la malignizare, riscul crescând odată cu înaintarea în vârstă. Riscul de dezvoltare a adenocarcinomului pe fond de esofag Barrett la pacienţii de vârstă medie este de circa 10 %.

ETIOLOGIE

Cu câteva posibile excepţii, boala are origine congenitală, în acest sens pledând:

4 debutul simptomelor în marea majoritate a cazurilor se produce încă de la naştere.

4 descoperirea afecţiunii la nou-născuţii morţi

4 demonstrarea implicării factorilor genetici

4 creşterea incidenţei herniei hiatale la nou-născuţii subponderali

4 concomitenţa bolii cu alte asocieri malformative.

Factorii ereditari

è Au fost înregistrate numeroase exemple de agregare familială. Chiar dacă acestea indică intervenţia probabilă a unor factori în etiologia acestei boli, datele existente până în prezent sunt insuficiente pentru a putea stabili cu exactitate natura acestor factori şi mecanismele genetice.

è Riscul ca fratele mai tânăr al pacientului să prezinte şi el hernie hiatală este în general de 1 : 10.

è La unele familii, riscul este în mod considerabil mai crescut. Unii autori (3) citează cazuri ale unor familii în care hernia hiatală prin alunecare se manifestă ca o trăsătură genetică dominantă, boala transmiţându-se după model autosomal-dominant.

Asocierea herniei hiatale cu malformaţiile genetice şi greutatea la naştere

è Aproximativ 10 % din copiii cu hernie hiatală prezintă şi alte malformaţii congenitale majore, iar alţi 5 % prezintă asociat malformaţii congenitale minore.

è În marea lor majoritate, malformaţiile congenitale asociate herniei hiatale interesează :

l S.N.C. : asocierea handicapului mintal este remarcabilă, existând în literatură numeroase exemple în acest sens

l scheletul

è Exceptând stenoza hipertrofică de pilor, malformaţiile tractului digestiv se asociază rar cu hernia hiatală.

è Unii autori semnalează asocierea cu o frecvenţă remarcabilă a herniei hiatale paraesofagiene cu sindromul Marfan neonatal, caracterizat prin modificări osteo-articulare, oculare şi cardiovasculare. Consecinţă a aceleiaşi disembrioplazii mezodermice difuze care se află la baza modificărilor amintite, hernia hiatală paraesofagiană se asociază frecvent cu sindromul Marfan, astfel că acest sindrom, care uneori ridică probleme dificile de diagnostic, trebuie suspectat la toţi copiii cu hernie hiatală paraesofagiană însoţită sau nu de reflux gastro-esofagian.(17)

è De asemenea, recent, s-a remarcat o rată înaltă de asociere a prolapsului de valvă mitrală la copiii cu hernie hiatală, ceea ce sugerează existenţa unei anomalii de dezvoltare a ţesutului conjunctiv care ar sta la baza celor două anomalii, deşi, în prezent, autorii studiului nu

pot afirma cu certitudine că aceiaşi factori etiologici intervin în producerea ambelor anomalii, şi, în plus, nici nu au decelat prezenţa altor semne de afectare a ţesutului conjunctiv la niciunul din pacienţii cuprinşi în studiu. Oricum, rata înaltă de asociere a acestor anomalii, impune, deci, investigaţia cardiologică la toţi copiii cu hernie hiatală. (8, 9)

è În rândul nou-născuţilor cu greutate mică la naştere (sub 2.500 g), hernia hiatală are o incidenţă dublă, incidenţă a cărei creştere nu pare să aibă legătură cu complicaţiile sarcinii şi nici cu rata crescută a anomaliilor congenitale asociate.

Asocierea herniei hiatale cu stenoza hipertrofică de pilor

è Reprezintă aproximativ 3,8 % din totalul cazurilor de hernie hiatală; incidenţa stenozei hipertrofice de pilor la copiii cu hernie hiatală este de 15 ori mai mare faţă de incidenţa în rândul populaţiei infantile.

è Gerlings în 1937 raportează fără nici un fel de comentariu existenţa acestei asocieri.

è Roviralta în 1950 introduce noţiunea de “Sindrom freno-piloric” pentru a defini această asociere.

è O asociere similară a hipertrofiei musculare de pilor cu hernia hiatală a fost notată şi la adult.

è Pe baza studiilor clinice şi experimentale, Keet şi Heydenriych au tras concluzia că iritarea nervilor vagi la nivelul hiatusului esofagian al diafragmului, poate fi factor cauzator al contracţiei pilorice şi - eventual - al hipertrofiei musculaturii pilorice la pacienţii cu hernie hiatală.

INCIDENŢĂ

BOALA

Incidenţa aproximativă la 10.000 nou-născuţi vii

Boală congenitală de cord

80

Hernie hiatală

50

Paralizie cerebrală

25

Stenoză hipertrofică de pilor

25

Sindromul morţii subite

25

Diabet zaharat

20

Sindrom Down

10

Cheilopalatoschizis

10

Spina bifida

10

Boală c? liacă

5

Fibroză chistică de pancreas

5

Leucemie

5

Atrezie esofagiană

2,5

Malformaţii ano-rectale

2,5

Fenilcetonurie

1,5

Boală Hirschsprung

0,5

Galactozemie

0,2

Recunoaşterea herniei hiatale la copil este de dată relativ recentă. Până în 1957, literatura mondială referitoare la hernia hiatală la copil a fost foarte săracă, fiind raportate doar 93 de cazuri; doar 27 de pacienţi au fost diagnosticaţi înaintea vârstei de 1 an şi la nu mai puţin de 39 de copii diagnosticul a fost stabilit pe baza stricturii esofagiene, ca una din complicaţiile posibile ale herniei hiatale.

Studii recente arată că incidenţa herniei hiatale este mult mai mare decât s-a anticipat.

În Marea Britanie, studii mai vechi (Carré , 1957, 1959) apreciază frecvenţa herniei hiatale la valori de circa 10/10.000 de nou-născuţi vii. Studii din următorii 30 de ani au arătat că această cifră subestimează incidenţa reală; o evaluare mai riguroasă avansează ca probabilă o incidenţă de 25/10.000 de nou-născuţi vii. Oricum, şi această cifră nu este reală deoarece estimarea se bazează exclusiv pe practica spitalicească şi nu ia în calcul copiii cu stomac parţial toracic (SPT) care sunt asimptomatici sau sunt atât de puţin afectaţi clinic încât nu se adresează vreunui spital. Thomas şi Carré , în 1991 apreciau că astfel de cazuri asimptomatice sau oligosimptomatice de hernie hiatală sunt cel puţin la fel de numeroase ca cele care ajung într-un serviciu spitalicesc.

Pe baza acestor consideraţii practice şi teoretice, se poate aprecia că incidenţa reală a stomacului parţial toracic este de 50/10.000 de nou-născuţi vii, astfel că această afecţiune se situază pe locul II în “topul” afecţiunilor congenitale, după bolile congenitale de cord.

CLINICA STOMACULUI PARŢIAL TORACIC

Motivele prezentării în clinică :

è în peste 90 % din cazuri, pacienţii se adresează medicului datorită vărsăturilor, adesea cuplate cu alte acuze care supără copilul

è în restul de 10 % din cazuri, motivele internării sunt reprezentate de :

l dificultatea de a înghiţi mâncarea "în bol"

l vărsăturile cu “conţinut maroniu”

l infecţiile respiratorii repetate

Anamneza corectă relevă că vărsăturile repetate sunt comune ambelor situaţii, constituind simptomul dominant şi cea mai importantă trăsătură clinică a bolii.

Simptomatologia clinică în primul an de viaţă

Vărsăturile

În 75 % din cazuri, debutul vărsăturilor are loc în prima săptămână de viaţă; în doar 10 % din cazuri vărsăturile debutează între săptămânile 1 6 de viaţă şi doar ocazional după vârsta de 1 an.

Caracterele vărsăturilor

În mod obişnuit, vărsăturile sunt voluminoase şi au caracter tipic “în jet” (explozive) în primele luni de viaţă, cel mai frecvent apărând în cursul mesei sau imediat postprandial. Iniţial, explicaţia caracterului exploziv al vărsăturilor la copiii cu stomac parţial toracic s-a bazat pe rezultatele observaţiilor clinice care au arătat o evacuare întârziată a stomacului la aceşti pacienţi. Studii ulterioare asupra copiilor cu reflux gastroesofagian precum şi asupra celor cu stomac parţial toracic au infirmat, însă, aceste rezultate.

Vărsăturile trebuie deosebite de regurgitaţiile copilului, acestea din urmă apărând în intervalul dintre mese, când copilul se află în decubit.

Ocazional, însă în mod caracteristic, vărsăturile pot fi colorate în maroniu, datorită prezenţei sângelui parţial digerat în lichidul de vărsătură; striurile sanguinolente se întâlnesc rar, iar hematemeza abundentă este excepţional întâlnită în tabloul clinic al herniei hiatale. Prezenţa sângelui în lichidul de vărsătură trebuie să atragă întotdeauna atenţia medicului asupra probabilităţii unui diagnostic de stomac parţial toracic, însă aceasta nu reprezintă un semn patognomonic, cu atât mai mult cu cât această situaţie se poate întâlni în orice dezordine digestivă caracterizată prin vărsături persistente (exemplu, stenoza hipertrofică de pilor). Frecvenţa cu care sunt semnalate vărsăturile cu conţinut maroniu, depinde în egală măsură de spiritul de observaţie al părinţilor şi de acurateţea cu care sunt obţinute informaţiile anamnestice de la aceştia; în acest sens, este mai important de aflat de la părinţii pacientului dacă vărsăturile au o culoare maronie, decât dacă ele conţin sânge, mulţi aparţinători nerealizând relaţia de cauzalitate între colorarea maronie a vărsăturilor şi prezenţa sângelui.

Au fost uneori notate la copiii cu stomac parţial toracic vărsături cu conţinut bilios, la nou-născut acestea sugerând posibilitatea existenţei unui obstacol subvaterian.

Mucusul este adesea prezent în vărsătură, în cantitate mare, însă nu are o semnificaţie diagnostică deosebită.

Peristaltismul gastric şi “tumora” pilorică

TITLU :

TITLU :

“Hernia hiatală la copil.

Experienţa Clinicii Pediatrie II Cluj-Napoca”

AUTORI :

L. Marţi*, Prof.Dr. N. Miu**

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca,

*Catedra Medicină de Ambulator

**Clinica Pediatrie II

 

1. IPOTEZA DE LUCRU

În patologia inflamatorie a tractului digestiv superior investigată endoscopic în Clinica Pediatrie II Cluj-Napoca, am observat asocierea cu o frecvenţă remarcabilă a herniei hiatale; urmărirea clinico-endoscopică a evoluţiei sub tratamentul instituit a condus la o altă observaţie clinică, şi anume : ameliorarea până la dispariţie a herniei hiatale la pacienţii cu evoluţie favorabilă, spre vindecare, a procesului inflamator eso-gastro-duodenal, şi persistenţa herniei hiatale la pacienţii cu răspuns nefavorabil al procesului inflamator la terapia instituită.

Pornind de la aceste observaţii clinice, lucrarea de faţă îşi propune să evalueze relaţiile existente între inflamaţiile tractului digestiv superior şi herniile hiatale ale copilului.

2. MATERIAL ŞI METODĂ

Am efectuat un studiu retrospectiv clinic, endoscopic, bacteriologic (vizând infecţia cu Helicobacter pylori) şi histopatologic în care au fost cuprinşi copiii cu o anamneză sugestivă pentru o posibilă afectare a tractului digestiv superior sau cu o simptomatologie specifică : epigastralgii, pirozis, regurgitaţii acide, disfagie, vărsături, hematemeză/melenă, anemie feriprivă posibil secundară sângerărilor gastrointestinale oculte.

Studiul a cuprins pacienţii examinaţi endoscopic, histopatologic şi bacteriologic (vizând infecţia cu Helicobacter pylori) în perioada : 01.01.1995 31.12.1997. În această perioadă, în Clinica Pediatrie II Cluj-Napoca s-au efectuat un număr de 1255 examinări endoscopice care au decelat leziuni inflamatorii eso-gastro-duodenale într-un număr de 1243 cazuri.

Vârsta copiilor cuprinşi în studiu s-a înscris în intervalul 3 18 ani.

Examenul endoscopic s-a realizat cu endoscoape flexibile marca OLYMPUS, diametrul exterior al tubului de inserţie fiind adaptat vârstei copilului; astfel :

è pentru copiii cu vârsta cuprinsă în intervalul 3 - 10 ani, s-a utilizat endoscopul flexibil marca Olympus, model GIF -XP30

è pentru copii cu vârsta mai mare de 10 ani, s-a utilizat endoscopul flexibil marca Olympus, model GIF -P30

Copii cu vârsta mai mică de 3 ani, din motive tehnice lipsa aparaturii corespunzătoare nu au putut fi examinaţi endoscopic, acesta fiind şi motivul pentru care copii de această vârstă nu au fost cuprinşi în studiu.

Pentru examinarea endoscopică nu s-a administrat nici un fel de premedicaţie; singura pregătire înaintea examinării a fost psihoterapia care a vizat explicarea pacientului sau a aparţinătorilor acestuia a metodologiei examinării, explicarea necesităţii aplicării ei, explicarea în termeni laici a traiectului pe care se deplasează tubul de inserţie al endoscopului, aceasta cu scopul de a îndepărta teama pacienţilor, mai ales a celor cu vârste mai mari, de riscul sufocării, explicarea că respectarea cerinţelor examinatorului face mai uşoară şi mai rapidă investigaţia, explicarea că discomfortul provocat este tolerabil şi că repetarea investigaţiei este necesară pentru a permite o urmărire corectă a evoluţiei bolii pentru care se practică endoscopia.

Diagnosticul de HERNIE HIATALĂ a fost stabilit exclusiv ENDOSCOPIC şi s-a bazat pe prezenţa cel puţin a unuia din semnele următoare :

À Semnul “paraşutei”. În cursul examenului endoscopic al esofagului, la un minim efort de vărsătură fiziologic în cursul examenului endoscopic sau spontan se constată prolabarea (“plonjarea”) prin cardia laxă a unei porţiuni din stomac. Mucoasa formaţiunii tumorale prolabate în esofag are toate caracterele morfologice macroscopice ale mucoasei gastrice. În cursul esofagoscopiei, prezenţa acestei formaţiuni în esofag este temporară, apariţia ei fiind unică sau repetitivă.

Á Punerea în evidenţă, din incidenţă esofagiană a migrării proximale (craniale), peste marginea hiatului esofagian al diafragmei, a joncţiunii mucoase scuamo-columnare în cursul deglutiţiei sau a mişcărilor respiratorii cu mai mult de 1 - 2 cm. (în raport cu vârsta pacientului). Aplicând acest criteriu minim am identificat herniile hiatale minore.

În cazul gradelor medii şi severe de hernie hiatală, continuând insuflarea de aer şi solicitând pacientului să facă o inspiraţie profundă sau să execute manevra Mü ller (inspiraţie cu glota închisă) s-au putut observa : deplasarea în jos (caudală) a marginilor hiatului hiatal, alunecarea cranială (proximală) a pliurilor mucoasei gastrice peste marginile inelului hiatal, spre cavitatea destinsă a pungii herniare; de asemenea cu o insuflare corespunzătoare de aer completată de manevra Mü ller, a putut fi pus în evidenţă inelul esofagia inferior “B” sau inelul SCHATZKI.

 La toţi pacienţii, examinarea endoscopică a regiunii eso-cardio-tuberozitare s-a realizat şi prin introducerea endoscopului în porţiunea proximală a stomacului şi retrovertirea sa, pentru examinarea de jos a acestei regiuni. Din această incidenţă, la marea majoritate a pacienţilor cu hernie hiatală în primă instanţă s-a putut observa inelul hiatal lărgit, mucoasa gastrică aşezată liber în jurul marginilor inelului hiatal şi pliurile acesteia derulându-se în sus (proximal), dincolo de marginile inelului hiatal, spre cavitatea destinsă a sacului herniei hiatale. Solicitând pacientul să facă din nou o inspiraţie profundă sau să execute manevra Mü ller, s-a observat coborârea marginilor inelului hiatal, concomitent cu deplasarea în sens cranial a pliurilor mucoasei gastrice, peste marginile inelului hiatal, înspre cavitatea destinsă a sacului herniei hiatale aflat intratoracic.

De asemenea, cu un grad corespunzător de insuflaţie poate fi pus în evidenţă şi din această incidenţă Inelul Schatzki. La pacienţii cu tonus bun al sfincterului esofagian inferior, din această incidenţă, deasupra inelului “B” (Schatzki) se poate evidenţia inelul “A”, reprezentat de punctul de maximă închidere a sfincterului esofagian inferior; acesta este localizat la 1 - 2 cm. deasupra joncţiunii mucoase scuamo-columnare, respectiv a inelului “B".

De asemenea, la toţi pacienţii au fost examinate endoscopic regiunea antrală precum şi bulbul duodenal şi duodenul, zone de la nivelul cărora s-au prelevat biopsii ale mucoasei care au fost examinate histopatologic. De asemenea, s-a practicat testul rapid al ureazei folosind fragmentele de mucoasă prelevate bioptic de la nivelul antrului, cu scopul diagnosticării infecţiei cu Helicobacter pylori; de asemenea, în diagnosticarea acestei infecţii au fost luate în considerare şi informaţiile furnizate de imaginile bacteriei pe preparatele histopatologice, mai ales la cazurile la care testul rapid al ureazei a fost negativ şi după 24 ore; la acestea s-a considerat prezentă infecţia dacă examenul histopatologic a arătat imagini ale bacteriei, chiar dacă testul rapid al ureazei a fost negativ.

Informaţiile au fost culese într-o fişă-tip întocmită fiecărui caz în parte; în această fişă am consemnat toate datele de ordin clinic, endoscopic, histopatologic şi bacteriologic care au fost înscrise în foile de observaţie ale fiecărui caz cu ocazia primei internări şi a controalelor efectuate pe parcursul perioadei de studiu.

Analiza statistică s-a făcut cu ajutorul computerului, utilizând programul EPI - INFO, varianta 6.

3. REZULTATE. DISCUŢII

1 În cazuistica Clinicii Pediatrie II Cluj-Napoca au fost investigaţi endoscopic, în perioda 01.01.1995 - 31.12.1997 un număr de 1243 copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 18 ani. Dintre aceştia, la prima examinare endoscopică a fost decelată hernia hiatală la un număr de 93 de copii. Incidenţa anuală a cazurilor de hernie hiatală decelate în rândul pacienţilor examinaţi endoscopic în Clinica Pediatrie II Cluj-Napoca în perioada 01.01.1995 - 31.12.1997, arată următoarele date :

 

1995

1996

1997

TOTAL

TOTAL PACIENŢI EXAMINAŢI ENDOSCOPIC

430

397

416

1243

TOTAL CAZURI HERNIE HIATALĂ

32

333

28

93

INCIDENŢA

7,44 %

8,31 %

6,73 %

7,48 %

Desigur, nu se poate formula concluzia că incidenţa înregistrată este cea reală, deoarece, aşa cum o afirmă şi literatura de specialitate referitoare la herniile hiatale la vârsta de copil, este foarte probabil ca această incidenţă să fie cel puţin dublă, având în vedere că există cazuri asimptomatice precum şi cazuri de hernie hiatală congenitală care sunt atât de slab afectate clinic încât nu se adresează vreunui serviciu medical şi astfel scapă evaluarilor statistice.

De asemenea, în studiul nostru au fost cuprinşi copiii a căror hernie hiatală pare a fi secundară inflamaţiilor tractului digestiv superior, aceştia fiind investigaţi endoscopic pentru o simptomatologie sugestivă pentru o posibilă afectare a acestui segment al tractului digestiv, fapt ce nu permite formularea unor concluzii ferme privind incidenţa reală a acestei afecţiuni, deoarece este foarte probabil că au scăpat

evaluarilor noastre copiii cu hernie hiatală asimptomatici sau oligosimptomatici, iar din motive tehnice nu au putut fi investigaţi endoscopic copiii cu vârsta mai mică de 3 ani.

1 În studiul nostru am urmărit repartiţia pe sexe a celor 93 de cazuri de hernie hiatală decelate endoscopic.

 

MASCULIN

FEMININ

TOTAL

 

Nr.cazuri

%

Nr.cazuri

%

Nr.cazuri

%

1995

15

46,9

17

53,1

32

100,0

1996

17

51,5

16

48,5

33

100,0

1997

14

50,0

14

50,0

28

100,0

TOTAL

46

49,5

47

50,5

93

100,0

Incidenţa herniei hiatale în rândul celor două sexe, de-a lungul celor 3 ani pe care s-a desfăşurat studiul nu înregistrează variaţii semnificative. În literatura de specialitate consultată, nu se face referire la predominanţa afectării unuia sau altuia din sexe în cazul herniei hiatale congenitale; nici în cazul herniilor hiatale apărute în cadrul afecţiunilor inflamatorii ale tractului digestiv superior, investigate endoscopic în Clinica Pediatrie II Cluj-Napoca nu există o predominanţă a afectării legată de sex.

1 Cazuistica a fost analizată în raport cu vârsta pacienţilor cu suferinţe inflamatorii ale tractului digestiv superior la care, endoscopic, s-a decelat prezenţa herniei hiatale. Datele rezultate din analiza acestui aspect sunt prezentate în tabelul următor :

 

3 - 6 ani

7 - 11 ani

12 - 16 ani

peste 16 ani

TOTAL

 

Nr

%

Nr

%

Nr

%

Nr

%

Nr

%

HH

40

43,0

28

30,1

15

16,1

10

10,8

93

100,0

Analiza comparativă a repartiţiei pe vârste a cazurilor de hernie hiatală şi respectiv a suferinţelor inflamatorii gastro-duodenale (gastrite bulbite) decelate endoscopic arată astfel :

VÂRSTA

HERNII

HIATALE

GASTRITE

BULBITE

%

3 - 6 ani

Nr. cazuri

40

89

40 / 89

 

%

43,0

7,2

45,0 %

7 - 11 ani

Nr. cazuri

28

466

28 / 466

 

%

30,1

37,5

6,0 %

12 - 16 ani

Nr. cazuri

15

443

15 / 443

 

%

16,1

35,6

3,4 %

peste 16 ani

Nr. cazuri

10

245

10 / 245

 

%

10,8

19,7

4,1 %

TOTAL

Nr. cazuri

93

1243

93 / 1243

 

%

100,0

100,0

7,48 %

Din analiza tabelului şi a graficului alăturate reiese că :

l Incidenţa herniilor hiatale scade odată cu creşterea vârstei. Cei mai afectaţi sunt copiii cu vârsta cuprinsă între 3 - 6 ani, la această grupă de vârstă, hernia hiatală întâlnindu-se cu o frecvenţă de 43 % din totalul cazurilor de hernie hiatală decelate/investigate endoscopic în Clinica Pediatrie II Cluj-Napoca în perioada 1995 - 1997.

l Deşi incidenţa gastritelor/bulbitelor la grupa de vârstă 3 - 6 ani este redusă (7,2% din totalul acestor afecţiuni), lor li se asociază cel mai frecvent herniile hiatale, acestea întâlnindu-se la 45 % din cazurile de gastrită/bulbită la grupa de vârstă 3 - 6 ani.

l Se constată că incidenţa inflamaţiilor tractului digestiv superior, respectiv a gastritelor şi/sau bulbitelor, are valorile cele mai ridicate la grupele de vârstă 7 - 11 ani (37,5%) şi 12 - 16 ani (35,6%). Cu toate acestea, la pacienţii aparţinând acestor grupe de vârstă, se constată o scădere a incidenţei herniei hiatale care este proporţională cu creşterea vârstei :

n 30,1% din totalul cazurilor de hernie hiatală la grupa de vârstă 7 - 11 ani,

n 16,1% din totalul cazurilor de hernie hiatală la grupa de vârstă 12 - 16 ani

De asemenea, proporţia cazurilor care asociat gastriei/bulbitei prezintă hernie hiatală înregistrează o scădere drastică la aceste grupe de vârstă; astfel, :

n la grupa de vârstă 7 - 11 ani, proporţia cazurilor care, asociat gastritei/bulbitei, prezintă hernie hiatală este de 6 %,

iar

n la grupa de vârstă 12 - 16 ani, proporţia cazurilor care, asociat gastritei/bulbitei, prezintă hernie hiatală este de doar 3,4 %.

Se poate aprecia că cel mai frecvent hernia hiatală afectează grupă de vârstă 3 - 7 ani, incidenţa sa reducându-se odată cu creşterea vârstei. De asemenea, se poate concluziona că există o bună corelaţie între prezenţa inflamaţiilor gastro-duodenale la această grupă de vârstă şi dezvoltarea pe acest teren a herniei hiatale, 45 % din cazurile de gastrită/bulbită la această vârstă însoţindu-se de hernie hiatală.

1 Analiza retrospectivă a simptomatologiei prezentate de cele 93 de cazuri de hernie hiatală decelate în rândul copiilor care au fost examinaţi endoscopic pentru o simptomatologie sugestivă afectării tractului digestiv superior, arată că cel mai frecvent, hernia hiatală care însoţeşte inflamaţiile tractului digestiv superior se manifestă prin următoarele simptome :

SIMPTOME

Nr.cazuri

%

Pirozis

88

94,6

Greţuri

83

89,2

Epigastralgii

80

86,0

Regurgitaţii acide

40

43,0

Vărsături

37

39,8

Disfagie

12

12,9

HDS (hemoragie dig.sup.)

8

8,6

/ Se remarcă din tabelul alăturat că, cel mai frecvent, cazurile de hernie hiatală decelate endoscopic în rândul copiilor care au fost investigaţi în Clinica Pediatrie II Cluj-Napoca în perioada 1995 - 1997, s-au manifestat printr-o simptomatologie comună afecţiunilor tractului digestiv superior. neexistând simp Tratamentul refluxului gastroesofagian

Tratamentul refluxului gastroesofagian la copil

Dr Ioan Anghelescu medic primar pediatru Spitalul Judetean Ploiesti

Refluxul gastroesofagian este o manifestare obisnuitã la sugar.El nu este rar nici la copilul mare si adolescent, fiind probabil subdiagnosticat.Frecventa sa creste la copiii cu retard psihomotor.Diagnosticul sugerat de vãrsãturile recurente la sugar si de arsurile retrosternale la copilul mare , este confirmat prin examene radiologice,pH-metrie, manometrie esofagianã,esofagoscopie cu biopsie de mucoasã si scintigrafie.Tratamentul se bazeazã pe mãsuri igienodietetice cu pozitie în decubit ventral cu capul mai sus situat si alimente consistente pentru sugar.Schimbarea stilului de viatã pentru copilul mare si adolescent.Evitarea alimentelor si medicamentelor ce favorizeazã refluxul.Tratamentul medicamentos se bazeazã pe trepiedul:antiacide,antisecretorii,prokinetice.Tratamentul chirurgical se adreseazã cazurilor de esofagitã rebelã la tratamentul medicamentos si constã în refacerea unghiului His,calibrarea hiatusului esofagian lãrgit,reconstituirea ligamentului gastrofrenic si repunere.

Cuvinte cheie: -Sfincter esofagian inferior

-Reflux

-Esofagitã

-Copil

Termenul de reflux gastro-esofagian(RGE) este mai mult descriptiv referindu-se mai mult la prezenta continutului gastric în esofagul proximal stomacului.Situatia este caracteristicã si copiilor sãnãtosi. In practicã se vorbeste de un reflux fiziologic (postprandial sau la efort) si unul patologic soldat cu esofagitã de diverse grade si complicatii legate de inhalarea refluxatului.

RGE este o conditie fiziologicã pentru sugar si scade pe mãsurã ce copilul creste.Simptomatologia poate varia de la simpla regurgitatie pânã la vãrsãturile reccurente, uneori complicându-se cu simptome respiratorii (laringitã posterioarã,wheezing reccurent,pneumoni de aspiratie ) si chiar sindromul mortii subite la sugar.Esofagita pepticã nu este neobisnuitã la sugar dar se întâlneste mai frecvent la cei cu deficite neurologice.Refluxul mixt gastric si biliopancreatic se pare cã stã la baza formelor severe de esofagitã pepticã.

O altã complicatie de loc de neglijat a esofagitei peptice secundare RGE este esofagul Barrett ,caracterizat de metaplazia epiteliului cilindric , considerat leziune precanceroasã si care va necesita operatia de stripping executatã endoscopic.Subevaluat ca importantã înainte, dupã Dahms (1995) apare cu o frecventã de 12-13% la sugar si copil.

La majoritatea sugarilor cu RGE ,nu poate fi evidentiatã o cauzã anatomicã,metabolicã,infectioasã sau neurologicã a RGE.Pe mãsurã însã ce copilul creste si agresiunea clorhidro-pepticã asupra mucoasei esofagiene slab protejate creste ducând la esofagite de divese grade.

Si pentru copilul mare si adult RGE poate apare frecvent la indivizi sãnãtosi.Cercetãri de manometrie a SEI la subiecti sãnãtosi evidentiazã episoade de RGE cel mai adesea în perioada de 3 ore postprandial si la efort (Schoeman1995). Pentru copilul mare mai susceptibil de a dezvolta o esofagitã pepticã factorii ce concurã la aceasta sunt:

 1. Incompetenta SEI(sfincterul esofagian inferior)
 2. Slabul clearence acid al esofagului(dependent de peristaltica esofagianã,forta gravitationalã,secretia salivarã si secretia glandelor mucoase esofagiene)
 3. Gradul de distensie al stomacului(Holloway-1985) responsabil de scãderi tranzitorii ale presiunii în SEI
 4. Evacuarea gastricã (dependentã de motilitatea antralã si gradul de reflux bilio-duodeno-gastric McCallum-1981)
 5. Factori de risc exogeni: alimente (grãsimi,ciocolata,sucurile citrice de rosii si bãuturile carbogazoase) medicamente (metilxantine,alcool,nitrati,beta-2 agonisti,blocantii canalelor de calciu). Toate acestea scad presiunea sfincterului esofagian inferior.
 6. Factori de risc endogeni:hernia hiatalã,obezitatea,stomacul operat ( gastrostome)

PARTICULARITATI ALE RGE LA SUGAR SI COPILUL MIC

Sugarul si copilul mic au câteva particularitãti anatomo functionale care favorizeazã existenta RGE. Sfincterul esofagian inferior (SEI) , a focalizat atentia ultimului deceniu în explicarea faptului cã sugarul si copilul mic au o mai mare predispozitie sã facã RGE . SEI este o zonã de musculaturã netedã circularã îngrosatã, cu tonus ridicat în repaos.Relaxarea ce apre la sfârsitul undei peristaltice este integratã de o retea neuronalã ce are grijã ca relaxarea sã survinã la momentul apropriat.Generarea tonusului bazal este relativ independentã de neurotransmitãtori.Actualmente se stie cã neurotransmitãtorul tonusului bazal al SEI este non-adrenergic non-colinergic.Candidati sunt VIP-ul (vaso- intestinal peptide) si oxidul nitric (Hillemeier 1996).

Influxul nervos este important în generarea neurotransmitãtorului care va genera relaxarea. Studii de manometrie sugereazã o scãdere în tonusul SEI la copii cu RGE ,desi studii efectuate atât pe animal cât si pe om evidentiazã cã SEI nu este mai slab la nounãscut decât la adult(Cover et all,Drumm et all , citati de Hilemeier 1996). O altã explicatie posibilã ar fi functionarea anormalã a SNC sau dezvoltarea unor reflexe enterice exagerate.Ele pot fi proximale(esofag) sau distale (stomac).Exemplu de reflex proximal ar fi iritarea faringianã ce produce vãrsãtura, exemplu de reflex distal sunt vãrsãturile prin iritare gastricã .Dovezi recente din modelele studiate pe animal sugereazã cã musculatura gastricã a nou-nãscutului poate functiona altfel decât a adultului.Studiul Sondheimer (1989) sugereazã ca explicatie a RGE în somn rata rarã de înghitire (0,5/min) a sugarilor cu RGE patologic comparativ cu subiectii normali (4-4,7/min)

Intelegerea faptului cã multi sugari cu RGE au un tonus al SEI normal explicã de ce agenti farmacologici ca betanecolul care cresc initial presiunea SEI sunt mai putin eficienti decât prokineticele care evacueazã în principal stomacul .Slaba întelegere a conditiilor ce duc la relaxarea inapropriatã a SEI explicã de ce controlul farmacologic al RGE a dat pânã în prezent rezultate slabe.Hillemeyer si colab demonstreazã în 1983 cã la sugarii distrofici si cu recurente de boli pulmonare ce aveau RGE nu presiunea SEI era importantã ci anomaliile peristalticii esofagiene

Pentru a putea trata corect RGE si complicatiile sale trebuie pus un diagnostic corect.

DIAGNOSTICUL

Principalele simptome sunt: odinofagia, disfagia, arsurile retrosternale si/sau epigastrice, greata, varsãturile. Cercetãri de pH-metrie pe 24 de ore aratã cã, gradul perceptiei simptomatologiei depinde de durata expunerii la agresiunea acidã, si de extinderea proximalã a refluxatului, în timp ce velocitatea refluxului nu are importantã (Weusten 1995).

Regurgitatiile si vãrsãturile sunt o conditie comunã primului an de viatã însã la majoritatea acestor copii, între 9 si 24 luni simptomele vor dispare. In stabilirea diagnosticului, vor trebui eliminate o serie de boli ce asociazã curent vãrsãturi:stenoza piloricã (vãrsãturi postprandiale în "proiectil"),stenoze digestive mai distale sugerate de vãrsãturile bilioase, Bolile metabolice si tumorile cerebrale asociazã si ele vãrsãturi.

Majoritatea copiilor nu vor avea nevoie decât de un istoric atent si de un examen clinic minutios.Pentru copiii cu retard psihomotor, RGE este important si multi dintre ei suferã de serioase sechele secundare RGE.Sângerarea de la nivelul unei eroziuni esofagiene sau pneumoniiile de aspiratie recurente nu sunt neobisnuite.

Comportamente si posturi anormale cu aplecarea capului într-o parte si contorsiuni anormale ale trunchiului sunt sugestive pentru diagnosticul de RGE la copil.

Diagnosticul în cazurile simptomatice se bazeazã pe:

Examenul radiologic cu bariu

Poate pune în evidentã conditii ca:stenoza piloricã, obstructii gastrice, aderente,stenozã sau atrezie intestinalã .Examenul baritat este eficient în detectarea refluxului dar are o micã specificitate pentru cã multi sugari care nu au o simptomatologie clinicã de RGE prezintã refluxul bariului în esofag.De asemeni bariul nu este eficient nici în studiul evacuãrii gastrice fiind fiziologic inert neactivând nici un receptor duodenal care moduleazã evacuarea gastricã.Diagnosticul de hernie hiatalã, supraevaluat în trecut se pare cã nu este nici pe departe atât de frecvent la sugar necesitând un radiolog cu mare experientã în RGE.

Examenul radiologic baritat cu dublu contrast al esofagului necesitã cooperarea unui copil mare care trebuie exact la momentul indicat sã ingere amestecul care va genera gazul ce va crea dublul contrast.De altfel proba nu se practicã decât în câteva servicii specializate, are o specificitate de 96% iar sensibilitatea metodei este de 73-86%(Chira 1998)

PH-metria

Este metoda de referintã pentru punerea în evidentã a RGE. Metoda mãsoarã pH-ul fie în 3-4 ore (testul scurt) fie 24 ore (teastul lung).Permite deosebirea între refluxul fiziologic si patologic. Un pH<4 este evocator.Calcularea scorului de reflux DeMeester pune în evidentã tipul refluxului ( de clinostatism, ortostatism, combinat).

Indicatiile metodei sunt:

 • Depistarea RGE în cazul simptomatologiei atipice (wheezing reccurent, precordialgii)
 • Esofagite rezistente la tratamentul medical
 • Forme rebele de reflux
 • Aprecierea tratamentului antisecretor
 • Investigatie preoperatorie

Probele ce mãsoarã pH-ul în esofagul inferior pun în evidentã la momentul mãsurãrii existenta RGE si durata episodului.Masurarea pe 24 de ore pune în evidentã cantitatea. Mãsurarea nocturnã pune în evidentã prezenta RGE în somn datoritã unui clearence esofagian ineficient al continutului gastric refluat.Metoda nu pune în evidentã patogenia la sugar.Proba poate fi valoroasã în evaluarea eficacitãtii tratamentului.

Endoscopia si biopsia esofagianã

Vizualizeazã direct esofagul , biopsia evaluând gradul leziunilor.

In cazul esofagitei de reflux (apanajul copilului mare si/sau al sugarului cu encefalopatie ) permite o clasificare a esofagitei peptice care permite si adecvarea tratamentului în functie de leziunea decelatã endoscopic.

Clasificarea MUSE ( Chira 1993)ia în discutie:

-metaplazia(M)

-ulceratia(U)

-stenoza(S)

-eroziunea(E)

La fiecare parametru se aplicã urmãtoarea gradatie 0=absenta leziunii;1=leziune usoarã;2=leziune moderatã;3=leziune severã

Tabelul1:Clasificarea si tratamentul esofagitei peptice (dupã Chira în Actualitatea Medicalã 3-4;1993)

TIPUL LEZIUNII

ENDOSCOPIE

TRATAMENT MEDICAL

TRATAMENT CHIRURGICAL

METAPLAZIE

M1;M2;M3

Biopsie anual

Nu

Nu

Displazie usoarã, moderatã

Biopsie la 6 luni

Nu

Nu

Displazie severã (douã endoscopii)

Nu

Nu

Stripping

ULCERATIE

`

U1

Simptomatologie prezentã

Omeprazol (curã scurtã)

 

U2/U3

Biopsie anual

Omeprazol (curã scurtã)

 

STENOZA

S1/S2

Simptomatologie +

Nu

Dilatatii

S3

Idem

Idem

Idem

EROZIUNI

Acute sau recidive frecvente

Simptomatologie +

Omeprazol (curã scurtã)

Nu

Recidive frecvente sau imediate

Simptomatologie +

Omeprazol (întretinere) + Cisaprid (întretinere)

Nu

Fãrã rãspuns

Nu

Nu

Fundoplicaturã Nissen

 

Stadializarea esofagitei de reflux din punct de vedere endoscopic:

Gr.0= fãrã modificãri, mucoasa nu este friabilã

Gr.1= eritem parcelar sau difuz la nivelul esofagului distal, friabilitate minorã, pierderea strãlucirii scuamoase distale.

Gr.2=eroziuni superficiale, vizualizate ca puncte rosii cu sau fãrã exudat aderent albicios. Aceste eroziuni liniare sunt mici, situate pe crestele pliurilor esofagiene intereseazã mai putin de 10% din suprafata mucoasã sau sunt la mai putin de 5cm de jonctiunea eso-gastricã.

Gr3=eroziuni confluente necircumferentiale, vizualizate ca leziuni ce converg longitudinal si lateral acoperite sau nu de exudat si detritusuri ce cuprind mai putin de 50% din cei 5cm distali ai esofagului

Gr4=eroziuni circumferentiale sau leziuni exudative în esofagul distal

Gr5=ulceratii adânci oriunde în esofag

Gr6=stricturi esofagiene

Manometria

Manometria esofagianã se realizeazã cu ajutorul unui sistem de transductori de presiune amplasati pe o distantã de 5cm în esofagul inferior începând cu SEI. Presiunea de repaos a SEI se poate realiza prin retragerea cateterului bruscã (rapid pull through) sau lentã (slow pull trough)

Initial s-au pus mari sperante în mãsurarea presiunii tonusului bazal al SEI în evaluarea RGE la sugar.Metoda s-a dovedit putin eficace în pediatrie unde presupune sedarea copilului , ea rãmânând mai mult o unealtã de cercetare.Totusi manometriei îi datorãm mai mult decât oricãrei alte metode în explicarea fiziopatologiei RGE la sugar.Desi cercetãri de început sugerau o scãdere a presiunii în SEI, studii ulterioare au arãtat cã majoritatea copiilor cu RGE au valorile tonusului bazal al SEI în limite normale. Din subseturile de pacienti cu RGE cercetati unii aveau presiunea la nivelul SEI crescutã , iar altii normalã(Israel si Hassall 1993-citati de Hillemeyer 1996).

Deoarece majoritatea copiilor cu RGE au tonusul bazal al SEI în limite normale s-au luat în discutie ca posibile etiologii, cresterea presiunii intragastrice deasupra valorilor tonsului SEI si relaxãri inapropriate ale SEI. Ele apar la copil atât ziua cât si noaptea.Patogenia acestor relaxãri rãmâne încã neexplicatã.

Un alt fenomen evidentiabil la copilul cu RGE este scãderea si uneori absenta undelor peristaltice asociatã adesea cu prezenta undelor antiperistaltice. Unele cercetãri aratã cã tratamentul medical si chirurgical rezolvã aceste anomalii si reface peristaltica normalã a esofagului.Exceptia o constitue copii cu retard psihomotor la care RGE are cauzã neurologicã care nu poate fi rezolvatã medical sau chirurgical.

Scintigrafia de clearence esofagian (gastroesophageal sciti-scan)

permite mãsurarea tranzitului esofagian dupã ingestia unui bolus de 10cm3 de lapte ce contine 300m Ci sulfurã coloidalã de Technetiu 99m. Tranzitul esofagian se calculeazã fie total fie pentru 1/3 superioarã, medie sau inferioarã. Acest test are avantajul cã este noninvaziv, cu radioactivitate redusã . Se preleveazã imagini la 30-60 secunde din pozitii antero-posterioare si laterale.Metoda are dezavantajul de a nu fi reproductibilã, permite evaluarea doar pe o perioadã limitatã de timp, nu se coreleazã cu probele de pH-metrie, nu evidentiazã volumul refluxatului. Pe de altã parte metoda permite evaluarea ratei de evacuare gastrice la copii operati cu fundoplicaturã la care va fi nevoie si de piloroplastie pentru a facilita evacuarea gastricã.Metoda poate fi utilã în detectia pneumoniei de aspiratie prin evidentierea radionuclidului aspirat

TRATAMENTUL

Tratamentul traditional avea la bazã pozitionarea copilului într-un scaun care sã-l mentinã în pozitie ortostaticã.Studiile atât clinice cât si de pH-metrie au arãtat lipsa de eficientã a metodei. Unele studii aratã cã simpla pozitionare a copilului în decubit ventral cu capul mai ridicat va duce la episoade de RGE mai rare si mai scurte (Orenstein 1983-citat de Hillemeier) , dar fãrã efect semnificativ asupra duratei refluxului .Posibilitatea mortii subite în aceastã pozitie a redus entuziasmul initial.

Cei mai multi sugari pot fi tratati eficient cu mese mici si frecvente . Metoda reduce volumul de aliment ce va putea reflua. Perfuziile continue de formule alimentare prin tuburi nazo-gastrice sau postduodenale si-au dovedit eficienta la acei copii la care riscul chirurgical era inacceptabil.Unele cercetãri aratã cã sporirea greutãtii se petrece de abia dupã prima sãptãmânã de alimentatie pe tub.

Pentru copilul mare si adolescent , clasic este recomandatã schimbarea stilului de viatã.Mese la ore regulate mici cantitativ, mici gustãri între mese.Ultima masã luatã cu 2-3 ore înainte de culcare.Evitarea alimentelor prea reci sau prea fierbinti, a condimentelor , a bãuturilor carbogazoase în special Coca Cola, a cafelei, cacao si ceai negru.Evitarea somnului de dupã masã.Evitarea medicamentelor iritante gastrice AINS si corticoizi, a xantinelor.

Alimentele consistente pentru sugari,cum ar fi formulele cu cereale pentru reducerea RGE constitue deja un tratament consacrat .Nmai cuplat cu pozitia de decubit ventral ridicat metoda îsi dovedeste eficienta.Reducerea timpului de reflux mãsurat prin pH-metrie, de asemeni reducerea si a celorlalte criterii de apreciere a RGE: perioadele de emezã, perioadele de agitatie cu plâns, perioada cât copilul este treaz. Alti cercetãtori sugereazã o crestere a episoadelor de tuse în cazul prânzurilor consistente.

Alte cercetãri insistã pe tipul alimentatiei.Sutphen si Dillard într-un studiu pe 19 copii aratã cã alimentatia hiperosmolarã si hipercaloricã (perfuzii intragastrice de dextrozã 10% în apã ingerate postprandial determinã în a doua orã ulterioarã prânzului cresteri semnificative si persistente ale refluxatului la copii cu RGE.

Cercetãri legate de esofagita eosinofilicã (infiltratia cu eosinofile a esofagului ce determinã o esofagitã rezistentã la tratamentul antisecretor ) aduc în discutie rolul alergenelor proteice alimentare în etiologia afectiunii.

Kelly si colab într-un studiu din 1995 ,la 10 pacienti cu esofagitã eosinofilã evidentiatã bioptic , rebelã la tratamentul medical si chirurgical (fundoplicaturã Nissen), aplicã regimul cu formule elementale de aminoacizi ( Neocate si Neocate-plus) ce au ca rezultat ameliorarea simptomatologiei si vindecarea afectiunii.Autorii consemneazã reaparitia simptomatologiei la reâncãrcarea cu alergene alimentare.

Tratamentul medical

Va fi diferentiat în functie de prezenta complicatiilor.El se sprijinã pe trepiedul antiacide, antisecretori,prokinetice.Medicamentul ideal ar trebui sã aibã o farmacocineticã linearã, o duratã a semivietii plasmatice relativ lungã si un efect stabil independent de ingestia de hranã sau medicamente.

Dintre antiacide rezultatele cele mai bune în RGE le-au înregistrat alginatii (Gaviscon®) urmati de combinatia hidroxid de aluminiu, hidroxid de magneziu (Maalox®)deosebit de eficace în neutralizarea refluxului mixt.

Terapia antisecretorie este putin utilizatã la copilul mai mic de 2 ani. Ea îsi gãseste justificarea în conditiile aparitiei esofagitei.

Benzimidazolii (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol)cunoscuti si ca inhibitori ai pompei de protoni, sunt produsi care o datã patrunsi în mediul acid al glandelor gastrice inhibã secreta de acid si pepsinã.Dintre ele Omeprazolul dã interactiuni medicamentoase uneori redutabile.Lansoprazolul pare a avea un debut mai rapid al efectului ca urmare a unei mai mari biodisponibilitãti în prima zi de tratament. Doza zilnicã de omeprazol recomandatã la copil este de 0.6-1.5mg/kg/zi.Uneori aceste doze se pot dovedi insuficiente pentru reducerea aciditãtii. Nu s-au semnalat diferente semnificative în rata vindecãrii între posologii de 20 si 40 mg de douã ori pe zi de omeprazol.O dozã mai mare de 1.2mg/kg/zi nu pare necesarã la copil.Indicatia tratamentului cu inhibitori ai pompei de protoni rãmân eroziuniile si ulceratiile esofagiene.Efectele adverse sunt legate de interactiunile medicamentoase cu posibila afectare hepaticã în special în cazul omeprazolului. Constatarea cã la animalele de experientã tratamentul îndelungat cu omeprazol duce la cresterea masei de celule oxintice si în final la adenocarcinom gastric limiteazã utilizarea lui numai pe durate determinate de timp în general sub un an. Date mai noi, ulterioare Consensului de la Maastricht privind tratamentul infectiei gastrice cu Helicobacter pylori, prezentate autoritãtilor americane (US Food and Drug Administration’s Gastrointestinal Drugs Advisory Committee) concluzioneazã cã nu existã dovezi cã tratamentele antisecretorii de lungã duratã cresc rata de dezvoltare a gastritelor atrofice induse de HP (helicobacter pylori) sau a metaplaziei intestinale sau cã ar creste riscul de adenocarcinom gastric la pacientii infectati cu HP(21).

Antagonistii receptorilor H2

Cimetidina,Ranitidina,Famotidina si Nizatidina(Axid®).

Dintre acestia au fost utilizati în pediatrie Ranitidina si Nizatidina.Utilizarea lor are indicatie în refluxul necomplicat sau ca medicatie de releu (de continuare) dupã închiderea ulceratiilor esofagiene cu inhibitori ai pompei de protoni.Dupã Parkman si colab (1998) numai ranitidina si nizatidina pe lângã efectul antisecretor au si un efect prokinetic evident, crescând contractilitatea antralã. Scala efectului prokinetic datã de ei este: ranitidinã=nizatidinã>>cimetidinã>famotidinã .Cresterea contractilitãtii antrale se face prin efect direct asupra receptorilor colinergici direct si indirect prin cresterea neurotransmisiei colinergice.Cercetãrile lui Kounenis si colab (1994) asupra efectelor ranitidinei si nizatidinei asupra blocajului neuromuscular cu D-tubocurarinã concluzioneazã cã acesti inhibitori ai receptorilor H2 provoacã în functie de concentratie inhibitia colinesterazei sau blocadã neuromuscularã.Blocada neuromuscularã este potentatã de doze mari de ranitidinã si nizatidinã si cupatã de doze mici.

Spre deosebire de ranitidinã nizatidina creste nivelele de prostaglandine PGE2 si 6-Keto-PGE1a scãzute în infestãrile gastrice cu HP.

Pentru amândouã dozele în administrarea oralã sunt de 6-10mg/kg corp/24 de ore.

Dintre ele mai bine studiatã la copil a fost nizatidina.Simeone si colab recomandã nizatidina în esofagitele usoare si medi ale copilului în dozã de 10 mg/kg pentru 8 sãptãmâni.Mikawa si colab(25) 1994 într-un studiu pe 104 copii cu vârste între 4-11 ani gãseste scãderi semnificative ale aciditãtii induse alimentar preoperator.Lerebours si colab(26) recomandã nizatidina ca antisecretor de administrat profilactic pentru prevenirea recidivelor la pacientii cu ulcer vindecat prin tratament medical.

Ranitidina si nizatidina sunt preferate si datoritã faptului cã practic sunt lipsite de interactiuni medicamentoase. Efectele adverse sunt legate de toxicitatea hepaticã la doze mari,accidentele anafilactice,cazuri sporadice de vasculitã leucocitoclasticã asociatã nizatidinei sau convulsiilor neurotoxice.

Tratamentul chirurgical

Obiectivel tratamentului sunt :refacerea unghiului His,calibrarea hiatusului esofagian lãrgit,reconstituirea ligamentului gastrofrenic si repunere.

Calibrarea hiatusului esofagian se realizeazã prin suturarea pilierilor de obicei în spatele esofagului

Reconstituirea ligamentului gastrofrenic se face fixând cu fire nerezorbabile marea tuberozitate a stomacului la cupola diafragmaticã stângã.

Inchiderea unghiului His se realizeazã la noi prin fundoplicaturã Nissen si cardiopexia cu ligamentul rotund . Ambele interventii se executã în prezent prin tehnicã laparoscopicã.Metoda este superioarã tehnicilor clasice datoritã vizibilitãtii mai bune si caracterului mai putin invaziv si agresiv.

Tehnica se adreseazã cazurilor cu simptomatologie necontrolabilã sau greu de controlat prin tratament medical si deietetic.

Fundoplicatura gastricã în unele servicii de chirurgie infantilã occidentale a devenit una din cele mai obisnuite interventii.Tehnicile de fundoplicaturã rãsucesc fundusul gastric în jurul esofagului inferior recreând unghiul His compromis în hernia hiatalã (manifestare asociatã frecvent RGE) si formând o nouã barierã în regiunea SEI ce va prevenii refluxul.Fonkalsrud si colab într-un studiu pe 7467 de cazuri înregistrate în clinici nord americane constatã cã s-a aplicat fundoplicatura Nissen în 64% din cazuri, Thal în 34% din cazuri si Toupet în 1,5% din cazuri.Operatiile au fost completate cu un procedeu de golire a stomacului (piloroplastie) în 11,5% din copii normali neurologic si la 40% din pacientii cu RGE si tulburãri neurologice.

Dupã Duca complicatiile postooperatorii sunt:

Disfagia:în 25% din cazuri, dispare dupã câteva luni.

Sindromul mansetei strânse(gas-bloat) nu permite eructare aerului înghitit.El poate fi prevenit prin manometria intraoperatorie si calibrarea valvei pe o sondã groasã.

Vagotomia acidentalã produsã în cursul mobilizãrii esofagului si care va duce la întârzierea evacuãrii gastrice poate fi prevenitã atunci când este anticipatã prin asocierea unei piloroplasti

Telescoparea constã în alunecarea valvei spre portiunea mijlocie a stomacului.La examenul baritat stomacul are forma unei clepsidre .Complicatia impune reinterventia cu refacerea valvei si ancorarea ei la peretele anterior al jonctiunii cardio-tuberozitare.

Esofagita recurentã p Aspecte practice privind hepatitele medicamentoase

Aspecte practice privind hepatitele medicamentoase

Partea I

Autor

Liana Tauberg

Medic specialist pediatru

Spitalul Elias , Bucureşti

Introducere

Progresele medicinei au dus la apariţia de medicamente foarte eficiente, dar care pot avea redutabile efecte secundare. Între 1,5 şi 28 % din bolnavii spitalizaţi prezintă reacţii adverse medicamentoase. Ficatul, organ bogat vascularizat, primind direct substanţele absorbite din intestin, participând la biotransformarea majorităţii compuşilor exogeni, poate fi lezat de medicamente atât în condiţii de supradozaj (intoxicaţii), cât şi la doze uzuale ca în cazul indivizilor susceptibili. Circa 10 % din hepatitele acute, la adult, sunt de natură medicamentoasă. Lista compuşilor ce pot leza ficatul creşte mereu atât prin apariţia de noi medicamente, cât şi prin descrierea de efecte toxice la medicamente aflate în uz. Teoretic, orice medicament ajuns în circulaţie poate leza ficatul. Chiar produse de uz local pot declanşa hepatite fie prin absorbţie în exces (leziuni tegumentare, suprafaţă mare de aplicare), fie în cazul unei susceptibilităţi particulare. Asocierile de medicamente pot avea efecte neaşteptate, cu afectări severe la compuşi care, separat, au toxicitate redusă.

Au existat tragedii declanşate prin apariţia de hepatite la medicamente recent lansate sau aflate în experimentare: benoxaprofenul (antiinflamator) a fost retras din uz după ce a provocat hepatite colestatice fatale. La experimentarea unui medicament preconizat pentru tratamentul hepatitei cronice, B (fialuridină), 7 dintre cei 15 bolnavi trataţi au dezvoltat insuficienţă hepatică, 5 din ei decedând .

Medicamente vechi şi-au relevat potenţialul hepatotoxic după decenii: thorotrastul, utilizat cândva la scintigrafie, a produs tumori maligne după zeci de ani de la explorare. Acidul nicotinic, despre care se ştia că poate da hepatite, şi-a relevat un nou potenţial hepatotoxic, odată cu apariţia de preparate retard. Vechile preparate prezentau efecte secundare care determinau adesea stoparea terapiei şi limitau dozele. Preparatele retard, mai bine tolerate, au dus la multiplicarea cazurilor de hepatită la acest medicament .

Clasificare , aspecte clinice şi paraclinice

Hepatitele medicamentoase pot fi acute şi cronice; pot avea substrat citolitic, colestatic sau mixt. Unele medicamente produc alte leziuni: tumori, sindrom Budd-Chiari, favorizarea litogenezei.

Hepatitele colestatice se manifestă prin icter, însoţit eventual de prurit şi de dureri abdominale, mimând o colecistită. Cum multe au mecanism alergic, pot fi prezente şi: rash, febră, catar respirator. Bilirubina creşte, în special cea directă . Cresc: FAL (deseori precedând hiper-bilirubinemia), g -GT, 5’nucleotidaza. Transaminazele sunt normale sau doar puţin crescute.

Hepatitele citolitice au tablou mai înşelător. Pot debuta brutal, cu insuficienţă hepatică sau pot evolua frust luni/ani. Semnele clinice, când există, se pot asocia cu: astenie accentuată după efort şi în a doua parte a zilei; sindrom dispeptic asociind greaţă, vărsături, inapetenţă, meteorism, tulburări de tranzit intestinal; semne ce atrag atenţia asupra ficatului, dar care apar rar şi tardiv sau doar în cazuri grave: hepatalgii (sau “jenă “, “tensiune dureroasă” în hipocondrul drept), subicter, icter (rar, prognostic prost, mortalitate >10%), ascită hepatomegalie, encefalopatie, tulburări de coagulare şi orice alte semne de afectare hepatică. Mai pot fi prezente semne din partea altor organe afectate de medicament: depresie medulară (cloramfenicol, săruri de aur, fenilbutazonă), hemoliză (metildopa, oxifenisatină), miopatie (clofibrat), nefropatie (penicilamină, săruri de aur), reapariţia convulsiilor (valproaţi). Paraclinic, există citoliză, cu creşterea TGO şi TGP. Se consideră că, în hepatitele acute, valoarea transaminazelor depăşeşte de 8-500 ori normalul, iar în cele cronice de până la 8 ori. Delimitarea nu e strictă. Doar biopsia permite precizarea caracterului acut sau cronic al unei hepatite când creşterea e moderată. Bilirubina creşte inconstant; timpul Quick poate fi prelungit, iar activitatea protrombinică poate să scadă (gravitate); g -globulinele pot creşte (când citoliza e avansată, difuză, însoţită de inflamaţie mezenchimală, dar valorile mari pot persista şi după vindecarea leziunilor). Hipoalbuminemia este prezentă în hepatitele grave. Deseori modificările proteinelor serice lipsesc.

Indiferent de mecanism, puncţia-biopsie hepatică poate evidenţia existenţa, sediul şi întinderea leziunilor. Metoda este invazivă; leziunile nu sunt specifice, uneori pot fi parcelare, iar alteori creşterea de transaminaze precede leziunile vizibile. Mai caracteristic e aspectul de necroze hepatocitare predominent centrolobulare. Valproaţii, tetraciclina produc steatoză, iar metotrexatul, vitamina A, fibroză. Diverse medicamente pot produce alte leziuni: vasculare (boală venoocluzivă, pelioză), tumori.

Majoritatea hepatitelor medicamentoase evoluează spre vindecare, cu restitutio ad integrum, odată ce medicamentul cauzal a fost oprit. Există şi excepţii: amiodarona, fenitoina produc hepatite ce continuă să se agraveze timp de câteva luni după oprirea tratamentului. Metotrexatul dă leziuni ireversibile. Continuarea sau reluarea administrării unui medicament, după apariţia semnelor clinice sau biologice de afectare hepatică, pot fi extrem de riscante, existând riscul de a se produce insuficienţă hepatică, deces sau cronicizare şi ciroză. Se consideră că hepatitele citolitice sunt mai grave decât cele colestatice, putând evolua mai frecvent spre deces sau spre cronicizare. Acest aspect este relativ: există şi hepatite colestatice fatale, dar şi posibilitatea evoluţiei spre ciroză biliară; pe de altă parte, marea rezervă funcţională şi capacitatea de regenerare ale ficatului determină toleranţa lui la o agresiune citolitică limitată în timp , refăcându-se ulterior. În plus, în hepatitele colestatice, icterul e constant şi precoce, iar hepatita survine adesea rapid după instituirea terapiei. Ea nu poate trece neobservată, legătura cu medicamentul fiind uşor de stabilit. Simptomele nespecifice ale hepatitelor citolitice, absenţa sau apariţia tardivă a icterului, intervalul de latenţă variabil crează premiza evoluţiei imprevizibile a unei afectări hepatice ignorate sau a cărei cauză nu este identificată şi înlăturată. Medicamente ca amiodarona, papaverina, metotrexatul pot da afectări hepatice ce pot progresa până la ciroză în absenţa oricărui semn clinic.

Fiziopatologie

Un medicament pătruns în organism poate fi sau eliminat ca atare ori sub formă de metaboliţi sau poate să nu fie eliminat. Majoritatea transformărilor în ficat trec prin două tipuri de reacţii denumite de faza I şi II. Unii compuşi suferă doar o reacţie, alţii sunt supuşi unei succesiuni. Un medicament poate aborda mai multe căi alternative. Reacţiile de faza I sunt catalizate de oxidazele microzomiale (citocromii P450) care cuprind peste 300 de enzime, împărţite în 5 subfamilii, fiecare individ având o structură unică a acestui sistem. Citocromii duc la formarea din unele substanţe a unor compuşi instabili, reactivi (radicali liberi, peroxizi) care sunt toxici şi/sau carcinogeni deoarece reacţionează cu lipidele şi proteinele structurale ale ficatului. Există mecanisme protectoare: metabolitul poate inactiva enzima, limitând formarea de noi cantităţi de compus toxic. Există enzime care inactivează peroxizii şi antioxidanţi, ca vitaminele E şi C care împiedică peroxidarea lipidelor. De asemenea, glutationul poate inactiva anionii superoxid. Reacţiile de faza II sunt reacţii de glucurono- şi sulfo- conjugare. Metaboliţii rezultaţi sunt netoxici cu rare excepţii.

Mecanismele leziunilor hepatice medicamentoase pot fi :

* Toxice directe - medicamentul sau metaboliţii săi lezează direct structurile hepatice. Hepatitele acute de acest tip survin rapid după instituirea terapiei sau după o supradoză. Sunt grave, au mortalitate mare. Reintroducerea tratamentului poate fi fatală. Există şi afectări cronice prin mecanism direct. Toxicitatea directă este dependentă de doză.

* Alergice - în care medicamentul se poate comporta ca:

- alergen (ficatul fiind “martorul inocent” al conflictului imunologic sau ţinta unor anticorpi ce reacţionează încrucişat, cu o structură hepatică similară antigenic cu medicamentul);

- haptenă (formând un complex cu un element structural hepatic, anticorpii fiind dirijaţi împotriva acestui complex ce nu mai este recunscut ca "self").

Aceste hepatite survin independent de doză, în general la 1-5 săptămâni de la primul contact cu medicamentul şi recidivează, de obicei prompt, la încercarea de a-l relua. Fenomenul se poate repeta la compuşi înrudiţi.

* De idiosincrazie metabolică - medicamentul sau metaboliţi de-ai săi interacţionează cu sisteme enzimatice hepatice, generând indirect leziuni; cele mai cunoscute interacţiuni sunt cele cu citocromii P 450. Interacţiunile depind de: profilul enzimatic individual, eventuale medicaţii concomitente, consumul de etanol, contactul cu toxice. Un medicament poate servi ca substrat sistemului enzimatic. Prelucrarea sa poate genera compuşi reactivi. Fenomenele rezultate se pot încadra atât în mecanismul toxicităţii directe, în special în cazul supradozelor, cât şi în cel idiosincrazic la cei ce posedă un profil enzimatic ce duce la formarea unui exces de intermediari toxici ori un deficit al enzimelor sau cofactorilor detoxifianţi. Un medicament metabolizat de o enzimă poate intra în competiţie cu altele prelucrate de ea. Unele medicamente induc sau inhibă enzimele. Inducţia unei enzime ce generează intermediari toxici va duce la acumularea lor. Inhibiţia unei enzime detoxifiante va duce tot la leziuni hepatice. Pentru a înţelege complexitatea fenomenelor exemplificăm mecanismele afectării hepatice induse de paracetamol. În figura 1 se observă schematic metabolismul acestui compus.

Fig 1

Căile dominante în condiţii normale sunt glucurono şi sulfoconjugarea, care conduc la metaboliţi netoxici. Doar o cantitate mică ia calea citocromului P450, generând un compus electrofilic, N–acetil-p-benzoquinoneimină (NAPQI), care se leagă covalent de macromolecule celulare generând leziuni. El este inactivat prin conjugarea cu glutationul, catalizată de glutation-transferază. Pot surveni leziuni prin mecanism direct dacă glucurono- şi sulfoconjugarea sunt depăşite de o supradoză, caz în care o cantitate mare ia calea oxidării sau la doze uzuale, idiosincrazic dacă citocromul este activat de inductori enzimatici ca alcoolul ori rezervele de glutation sunt depletate (etilism, subnutriţie). Inhibiţia citocromului P450 de către cimetidină sau refacerea rezervelor de glutation prin administrarea de N-acetilcisteină protejează ficatul.

Hepatitele idiosincrazice pot surveni oricând în cursul terapiei. Recidivele la reluarea medicaţiei pot debuta la intervale variabile, iar gravitatea lor poate fi diferită în raport cu episodul iniţial.

Interacţiunile cu sistemele enzimatice pot avea şi alte consecinţe. Diverse asocieri duc la modificări ale concentraţiilor sanguine ale medicamentelor. Creşterile concentraţiei unui medicament îi sporesc în general toxicitatea, în timp ce scăderile pot diminua efectele terapeutice. De exemplu, rifampicina scade eficienţa contraceptivelor. Acidul etacrinic, nalidixic, amiodarona acentuează efectul anticoagulantelor orale, cu risc de hemoragii, iar barbituricele, fenitoina, rifampicina diminuează efectul anticoagulant.

În tabel sunt prezentate principalele interacţiuni cu sistemul citocromilor cunoscute. Trebuie spus că specificitatea de substrat a enzimelor e relativă. Acelaşi medicament, la doze diferite, poate avea efecte contrarii. De exemplu, ranitidina în doze mici este inhibitor enzimatic, în timp ce dozele mari au efect inductor. Sunt de aşteptat fenomene de toxicitate hepatică din partea medicamentelor ce servesc ca substrat enzimelor şi a celor cu efect inductor, care pot şi să amplifice toxicitatea altor medicamente. Totuşi, substanţe ca: acidul etacrinic, amiodarona, ranitidina care nu sunt metabolizate la acest nivel şi nici nu sunt inductori enzimatici, ci inhibitori sunt cunoscute drept cauzatoare ale unor hepatite ce au fie alt mecanism, fie se datorează unor interacţiuni individuale neobişnuite. Sunt de aşteptat interacţiuni în cazul asocierilor de medicamente ce au relaţii cu enzimele aceleiaşi subfamilii. Rezultatele reale pot fi însă contrare celor expectate, datorită specificităţii relative a interacţiunilor cu enzimele şi variaţiilor individuale. Interacţiuni cu alte enzime se pot solda şi ele cu leziuni hepatice.

Cele trei tipuri de mecanisme pot fi intricate. Odată apărute primele leziuni se poate adăuga fenomenul de autoimunitate: structurile lezate nu mai sunt recunoscute ca "self". Împotriva lor sunt generaţi autoanticorpi care amplifică şi perpetuează leziunile, ducând la continuarea producerii lor după întreruperea medicamentului.

Diagnostic

Diagnosticul de hepatită medicamentoasă se bazează pe:

1. Apariţia manifestărilor după începutul terapiei. Majoritatea hepatitelor survin în primele luni de tratament, dar unele afectări apar după perioade lungi (luni, ani). O problemă delicată se pune în cazul pacienţilor ce au o afecţiune hepatică preexistentă sau o boală ce poate afecta ficatul (colagenoză, neoplazie): poate fi greu de stabilit dacă o afectare hepatică sau o exacerbare se datorează tratamentului sau bolii.

2. Regresul sau stagnarea evoluţiei hepatitei după oprirea medicamentului. Dar trebuie să se ţină seama de posibilitatea agravării unor hepatite chiar după oprirea terapiei.

3. Eventuala reapariţie a manifestărilor la reluarea terapiei. Acest criteriu nu e obligatoriu. În general sunt contraindicate testele de provocare. Ele nu se admit decât dacă etiologia hepatitei este incertă şi se prefigurează necesitatea reluării terapiei într-o afecţiune gravă, pentru care nu există alt tratament eficient.Testul de provocare trebuie făcut cu mare prudenţă . Lipsa recurenţei nu exclude etiologia medicamentoasă .

4. Aspectul histologic hepatic, care prezintă particularităţi în cazul unor medicamente, poate fi un argument. Biopsia fiind însă invazivă, nu se recurge la ea cu uşurinţă.

5. Pledează în favoarea etiologiei medicamentoase absenţa altei cauze evidenţiabile de hepatită. Totuşi, o boală hepatică nu exclude adăugarea unei afectări medicamentoase.

Diagnosticul paraclinic se bazează pe aceleaşi constante ca al oricărei hepatite: transaminazele (TGO şi TGP), FAL, g GT, 5’nucleotidază, bilirubină în ser, urină, VSH, teste de disproteinemie (azi desuete), electroforeza proteinelor serice, timp Quick, dozări de factori ai coagulării sintetizaţi hepatic, explorări funcţionale (retenţia BSP, teste de clearance hepatic), imagistice (scintigrafie, echografie, explorări radiologice) şi, in extremis, morfologice (laparoscopie, laparotomie, biopsii). Pentru diagnosticul diferenţial se adaugă teste vizând infecţiile cu virusuri hepatitice şi altele. Pot fi necesare dozări ale concentraţiei medicamentului în sânge, urină, ficat. Posibila evoluţie frustă a unor hepatite face ca metoda cea mai sigură de a le detecta în timp util să fie monitorizarea de rutină a funcţiei hepatice la pacienţii care primesc un tratament cu medicamente potenţial hepatotoxice. Principalele constante ce fac obiectul monitorizării sunt cele subliniate. Datele privind modul de monitorizare vor apare în numărul următor.

Hepatitele medicamentoase la copil

Incidenţa hepatitelor medicamentoase la copil nu este cunoscută. Ele par să fie mai rare decât la adulţi. La acest lucru pot să concureze:

u Utilizarea restrânsă sau deloc a anumitor medicamente la copil şi folosirea mai rară a tratamentelor de lungă durată ori a asocierilor medicamentoase complexe;

u Existenţa reală a unei susceptibilităţi scăzute a ficatului copilului la anumite medicamente. De exemplu, izoniazida dă hepatite frecvent la persoane peste 60 de ani şi rar la cele sub 20 de ani. Fac excepţie acidul valproic şi derivaţii, pentru care riscul de hepatite grave este maxim sub vârsta de 3 ani;

u Raritatea altor factori de risc hepatic ca alcoolismul, toxicom

[Previous] Journal History
[Up] Home Page
[Home] Home Page
[Mail] Send EMail to Prahova Pediatric News
[Search] Search Prahova Pediatric News
[Contents] Prahova Pediatric News Contents


I.S.S.N 1454-072X

Last modified on Saturday, November 07, 1998